Spring naar inhoud
Voertuig van brandweer, ambulance en politie
Incident Moerdijk-Haven 24 juni 2023

Lekkage op schip haven van Moerdijk

Aan de wachtsteiger van de haven van Moerdijk ligt een schip met een lekkage boven de waterlijn. Het betreft een koolwaterstof die wordt gebruikt in de rubberindustrie. De gemeten waardes zijn zo laag dat dit geen risico oplevert. Het schip wordt gerepareerd. Werkzaamheden worden afgestemd met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).