Spring naar inhoud
Aanwijzingen geven
Nieuws 2 minuten leestijd 15 oktober 2022

Hoogwaterscenario's; spreken we dezelfde taal?

Een overstroming zoals die van vorig jaar in Limburg; ook in Brabant lijkt dit een realistisch scenario. Daarom oefenden we als veiligheidsregio de afgelopen weken meerdere hoogwaterscenario's, zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Als afsluiter vond 13 oktober de CoPI-oefening plaats. 

Drie oefeningen tegelijk

Op verschillende locaties in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Altena werd de  hoogwateroefening gehouden die samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Defensie werd georganiseerd. Aan deze oefening deden ongeveer 200 medewerkers van de betrokken organisaties mee. Zo legden medewerkers van het waterschap speciale matten aan om de dijk te beschermen tegen overslaande golven. Daarnaast zorgden zij voor sluiting van een doorgang in de dijk ter hoogte van een goederenspoorlijn. Bij een overstroming is het sluiten van deze doorgang belangrijk om de gevolgen te beperken. De veiligheidsregio trainde op donderdag 13 oktober de coördinatie en samenwerking bij een fictief incident in Drimmelen. Defensie plaatste op datzelfde moment een noodbrug om het vervoer van zand en ander materiaal mogelijk te maken. Alles was aan elkaar gelinkt in het hoogwaterscenario. 

Binnenkijken bij de CoPI-oefening. 
Defensie oefent de bouw van een mobiele brug. 

Dijkinspecties 

Op vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober voeren medewerkers van de waterschappen nog samen met leden van de Nationale Reserve van Defensie dijkinspecties uit. Dat laatste als onderdeel van de dijkbewaking die bij hoogwater wordt ingesteld. Je kunt dus drones van defensie zien vliegen of dijkbewakers zien rondlopen voor inspectie. 

Dijkbewaking door waterschappen en Defensie

Zelfde taal spreken

Het afstemmen van de samenwerking en kennis met elkaar delen, zijn belangrijke doelstellingen van deze oefening. Vóórdat de crisis uitbreekt, willen we als crisispartners dezelfde taal spreken. Door deze oefening staan we weer dichter bij elkaar. Samen kijken we al terug op een heel geslaagde oefening. 

Hoe hoog komt het water bij jou? 

Kijk eens op overstroomik.nl en check hoe hoog het water komt in jouw huis tijdens een overstroming. En belangrijker nog: bereid jij je ook voor op dit hoogwaterscenario?