Spring naar inhoud
Centralist achter computer op meldkamer
Verhaal 6 minuten leestijd

Kijk mee op de meldkamer

Dagelijks komen er meldingen binnen bij de meldkamer over bijvoorbeeld branden, liftopsluitingen, ongevallen met beknelling, tilassistentie aan de ambulancedienst, gaslekkages, personen te water, stormschade, reanimaties, wateroverlast en een paard in de sloot. Maar hoe gaat het er eigenlijk aan toe achter de schermen? De meldkamer neemt meldingen aan en zorgt voor het alarmeren en aansturen van de eenheden. Collega Marco, centralist bij het Operationeel Centrum Brandweer op de gemeenschappelijke meldkamer Zeeland-West-Brabant, geeft je een kijkje in de keuken.

"Na de overdracht, waarin de lopende meldingen worden doorgenomen, nemen we met z’n drieën rond 14:45 uur de tafels over van de collega’s van de ochtenddienst. We wisselen één voor één met inloggen, zodat er altijd nog twee personen ingelogd zijn. Ook tijdens de dienstwissel gaat het werk namelijk gewoon door.

Onder het genot van een bak koffie of thee beginnen we onze avonddienst. Het is warm buiten en erg droog. De dagen ervoor zijn er diverse grote en minder grote bos-, heide- en buitenbranden geweest, dus we verwachten dat deze dienst ook weer een drukke zal zijn.

Al snel komt het eerste telefoontje binnen. Een aannemer belt. Er is een gaslek ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden waarbij een huisaansluiting is geraakt. Er is daadwerkelijk uitstroom van gas. We maken de melding aan in ons Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS), welke ook automatisch bij de politie terecht komt. We noteren de meteo-gegevens in de zogenaamde 'bon' zodat de eenheden weten hoe ze het beste bovenwinds aan kunnen rijden. Daarna bellen we Enexis om hen op de hoogte te brengen; zij sturen een monteur.

De tankautospuit geeft status 1 (uitgerukt) welke wordt gevolgd door een spraakaanvraag. We geven het uitrukbericht door en vertellen de bevelvoerder de informatie die we weten. Vervolgens belt Enexis terug. De aanrijtijd van de monteur bedraagt 30 minuten. Dit koppelen we ook terug aan de bevelvoerder.

Ineens staan de telefoontoestellen op de meldkamer roodgloeiend. Meerdere mensen bellen gelijktijdig 112. Een bermbrand op de A58, hectometerpaal 132,6 rechts. De brand zou snel groter worden en dreigt over te slaan naar een boomgaard. We maken een melding aan, alarmeren de brandweer en staan ondertussen alle melders te woord. Vanwege de droogte en gebrek aan waterwinning ter plaatse alarmeren we op voorhand ook alvast een watertank.

De 112-meldingen blijven maar binnenkomen. De calamiteitencoördinator (caco) van de meldkamer belt 112 Driebergen om de overige telefoontjes voor deze melding af te laten vangen. Dit brengt weer wat rust voor ons.

De politie krijgt automatisch ook de melding door. Zij sturen een eenheid ter plaatse en bellen met Rijkswaterstaat. Rijstrook 2 wordt voor de veiligheid in ieder geval door hun afgekruist. Tevens sturen ze een weginspecteur ter plaatse, zodat de brandweereenheden veilig hun werk kunnen doen.

De bevelvoerder van de gaslekkage-melding geeft nader bericht: incident meester. Er zijn monteurs ter plaatse en zij hebben het incident onder controle. De brandweer gaat weer terug naar de kazerne.

"Pling!" Er wordt een bon gedeeld met ons vanuit de Meldkamer Ambulance (MKA). Er is iemand op het strand bij Renesse van een paard gevallen en de ambulancedienst vraagt assistentie van een 4x4-voertuig. We kijken in de gespreksgroep waarin de strandposten ingemeld staan en zien dat strandpost Jan van Renesseweg hun portofoon aan hebben staan wat betekend dat de strandpost geopend is. We vragen of zij met hun 4x4 naar de opgegeven locatie kunnen gaan. Om hen rechtstreeks te laten communiceren met de aanrijdende ambulance vragen we hun portofoon te schakelen naar een gespreksgroep waaraan ook de ambulance gekoppeld is. 

De politie deelt nu ook een melding met ons. Er zou een deel van een ruit naar beneden gevallen zijn uit een kozijn in een dakkapel. Een gedeelte hiervan zou nog bungelen en kan elk moment naar beneden vallen. Of we hiervoor een redvoertuig kunnen alarmeren. Omdat de politie haar eenheden op straat heeft rijden, vragen we of ze de mogelijkheid hebben om even langs te rijden om de situatie in te schatten. Mocht de brandweer nodig zijn, dan horen we dat.

Nader bericht van de brand aan de A58: de brand is geblust, men heeft kunnen voorkomen dat deze is overgeslagen naar de boomgaard. "Kleine brand, brand meester". Alles wordt nog een keer goed natgemaakt en daarna keren de eenheden weer terug naar de post.

Via de 'Wel Brandweer, geen spoed' lijn komt een telefoontje binnen van een mevrouw die aangeeft dat haar kat al een uur in de boom zit en er niet meer uitkomt.We horen het verhaal aan en leggen daarna de 24-uurs regel uit. Mocht na 24 uur de kat nog steeds in de boom zitten, dan mag ze terugbellen en zullen we als brandweer actie ondernemen. We geven aan dat onze ervaring is dat een kat na verloop van tijd zelf uit de boom komt, vertellen dat het kan helpen is om een bakje met voer onderaan de boom te zetten en adviseren de kat met rust te laten. De melding in GMS laten we openstaan, zodat we hier morgen mee aan de slag kunnen, mocht de meldster bellen dat de kat nog steeds in de boom zit.

De meldkamer Politie meldt dat de eenheid ter plaatse is bij de bungelende ruit. Zij geven aan dat dit toch wel een gevaarlijke situatie op kan leveren. Daarop alarmeren we het dichtstbijzijnde redvoertuig om deze situatie veilig te stellen.

Het landelijke politienummer 0900-8844 belt in. Ze hebben iemand aan de lijn die vertelt dat er een tak is afgebroken en half op het fietspad zou hangen, dit komt vermoedelijk door de droogte. We maken een nieuwe melding aan in GMS. Nadat we het telefoonnummer van deze melder genoteerd hebben, zetten ze het telefoontje door. De melder geeft aan dat de tak geen gevaar oplevert, er zou alleen niemand meer langs kunnen. Onze inschatting is dat dit geen direct gevaar oplevert omdat er niemand langs kan. We bellen de wegbeheerder, in dit geval de gemeente. Zij gaan actie ondernemen.

Er komt een automatisch brandalarm binnen van een bouwmarkt. We bellen de eerste contactpersoon uit de lijst. Deze neemt helaas niet op. Ook het tweede nummer geeft geen gehoor. Bij het derde nummer krijgen we gelukkig wel iemand aan de lijn. Helaas is deze persoon niet op locatie en doet er een kwartier over om ter plaatse te komen. Omdat we bij een automatisch brandalarm vijf minuten verificatietijd hebben, alarmeren we een tankautospuit om onder 'prio 2' (geen gebruik van optische en geluidssignalen) ter plaatse te gaan.

Weer een 112-melding: er zijn zwarte rookwolken zichtbaar vanuit een loods op een bedrijfsterrein. Meer informatie kan de melder ons niet geven omdat hij de rookpluim van een afstand ziet. De melding wordt geregistreerd en de brandweer wordt gealarmeerd voor een 'brand industrie'. In de tussentijd komen er nog meer 112-meldingen binnen. Eén van de melders is de eigenaar van het bedrijf en kan ons gelukkig voorzien van meer informatie.

Het gaat om een brand in de werkplaats van een aannemingsbedrijf. Er staan een aantal voertuigen in. Én een gevulde dieseltank van 1500 liter. De brand zou al uitslaand zijn. Op basis van deze informatie en het aantal binnenkomende meldingen schalen we direct op naar 'grote brand'. We alarmeren ook een redvoertuig van buiten onze regio. De GMS-bon wordt automatisch gedeeld met de meldkamer van de betreffende regio. In het kladblok geven we aan via welke gespreksgroepen van C2000 dit redvoertuig kan communiceren en we zorgen dat in het bedieningsscherm van C2000 de gespreksgroepen gekoppeld worden aan het 'incident- en bevelvoerdersnet' wat voor dit incident gebruikt wordt.

Na 30 seconden klinkt er een geluidssignaal vanuit 'PreCom'. Eén van de tankautospuiten die gealarmeerd is voor de brand zou volgens het systeem onvoldoende bezetting hebben: geen bevelvoerder. Direct alarmeren we een volgende tankautospuit zodat er nauwelijks tijd verloren gaat.

Op basis van ons GIS-systeem (de kaart) zien we dat er eigenlijk geen ondergrondse brandkranen in de buurt liggen van het incident. Wel ligt er een grote watergang op ongeveer 1 kilometer afstand. Daarom alarmeren we ook het groot watertransport WTS2500, welke een dompelpomp en 2,5 km aan slangen aan boord heeft. De meteogegevens noteren we ook in de bon. We zetten een zogenaamde startmal op de kaart zodat we de windrichting visueel hebben en dus een indicatie hebben waar de rook naartoe trekt.

Opnieuw een telefoontje. De kustwacht belt. Er zou een plezierjachtje met motorstoring gevaarlijk in de vaargeul van de Westerschelde liggen. Zij hebben de reddingboot gealarmeerd om het bootje weg te slepen."

Zo gaat het 24/7 door bij het Operationeel Centrum Brandweer op de meldkamer in Zeeland-West-Brabant. Heb jij het spoednummer 112 of het niet-spoed-wel-brandweer nummer 0900-0904 al wel eens gebeld? Of is dit een keer nodig? Dan weet je nu wat er met jouw melding achter de schermen gebeurt.

Samenwerking

De werkzaamheden op de meldkamer zouden niet mogelijk zijn zonder de samenwerking tussen de drie disciplines: politie, brandweer en ambulance. Zij hebben allemaal hun eigen plaats op de meldkamer. Daarnaast maakt ook de calamiteitencoördinator deel uit van de meldkamer. Deze ondersteunt de disciplines zodat iedereen goed zijn werk kan doen. Ook geeft hij of zij leiding en coördineert het meldkamerproces in geval van multidisciplinaire calamiteiten.

Gemeenschappelijke meldkamer
Gemeenschappelijke Meldkamer Bergen Op Zoom