Spring naar inhoud
Cynthia de Jong, plaatsvervangend directeur/ algemeen commandant
Nieuws 3 minuten leestijd 09 juni 2022

Nieuwe plaatsvervangend Algemeen Directeur/Regionaal Commandant

Wij zijn bijzonder verheugd met Cynthia de Jong (1972) als nieuwe plaatsvervangend Algemeen Directeur & Regionaal Commandant van onze Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Met ingang van 1 september 2022 volgt zij Gert-Jan Verhoeven op, die per die datum met pensioen gaat.

Districtscommandant Hart van Brabant

Cynthia is op dit moment werkzaam als Districtscommandant, waar zij verantwoordelijk is voor de brandweerzorg van het district Hart van Brabant (8 gemeenten en 20 brandweerposten). Zij maakt deel uit van het managementteam van de veiligheidsregio en is vanuit die positie verantwoordelijk voor de portefeuilles Vakbekwaamheid en Vrijwilligheid.

Cynthia is al vanaf 2006 werkzaam bij de brandweer en veiligheidsregio in onze regio. Voorafgaand aan haar huidige functie van Districtsmanager was zij manager Strategie en Bedrijfsvoering, Hoofd van het directiebureau Brandweer en manager Bestuur, Beleid en Communicatie. Zij heeft veel ervaring met strategie en ontwikkeling, het begeleiden van verandertrajecten en het leiden van aansprekende en vernieuwende projecten.

Veiligheidsvraagstukken

Fysieke veiligheid en de klassieke incidenten zijn niet meer het enige aandachtsveld van de veiligheidsregio. We hebben ook een rol bij maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Vraagstukken waarbij het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke ontwrichting en het bewaken en herstellen van de maatschappelijke continuïteit aan de orde zijn. Hierbij hoort ook het empoweren van de samenleving in weerbaarheid en zelfredzaamheid. Voorbeelden: opvang vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten en uiteraard de coronacrisis.

Daarnaast moeten wij ons net als andere maatschappelijk georiënteerde organisaties voorbereiden op de effecten van bijvoorbeeld een veranderende arbeidsmarkt & bevolkingssamenstelling, snelle technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming van de samenleving.

Cynthia de Jong:

"Wat me bijzonder aanspreekt in deze functie is het richting geven aan de ingezette transitie van de veiligheidsregio. Het is noodzakelijk dat we verder groeien naar een wendbare en flexibele organisatie. Om deze ambities te kunnen realiseren moeten we de identiteit van de brandweer blijven koesteren en koersen op een toekomstbestendige veiligheidsregio. Daarbij trek ik graag samen op met het bestuur en externe partners. Mijn toegevoegde waarde en kracht liggen in het verbinden op inhoud en relaties."

Cynthia de Jong