Spring naar inhoud
Luchtfoto Dongecentrale Risk Factory
Nieuws 2 minuten leestijd 23 december 2021

Provincie geeft impuls aan Risk Factory Brabant

De Provincie Noord-Brabant heeft haar steun verleend aan de totstandkoming van de Risk Factory Midden- en West-Brabant. In de Risk Factory worden 10-12 jarigen via nagebootste praktijksituaties bewust gemaakt van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid én duurzaamheid. Zij leren vervolgens door zelf te doen en te ervaren hoe ze in zo’n situatie moeten handelen. De situaties gaan onder meer over brandgevaar, over risico’s van internetgebruik, verkeersveiligheid, het effect van pesten en groepsdruk, contact met hulpdiensten, klimaat en hygiëne. De Risk Factory komt op een unieke locatie, namelijk de Dongecentrale in Geertruidenberg. Van binnen wordt het oude ketelhuis van de centrale ingericht als een wijk. Er wordt een straatbeeld gecreëerd, waardoor het voor bezoekers een herkenbare omgeving wordt.

De Risk Factory is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deelnemende partners zijn de brandweer; politie; GGD; GHOR; Waterschap; RAV en de Provincie Noord-Brabant.

Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Jolanda Trijselaar: “Als Veiligheidsregio zijn we heel blij met de steun van de Provincie. Alle deelnemende partners dragen er een steentje aan bij en werken hard om de realisatie mogelijk te maken. Door de krachten te bundelen, kunnen we op één locatie een prachtige ontdekfabriek neerzetten. In eerste instantie voor basisschoolleerlingen, maar ook andere doelgroepen zijn op termijn van harte welkom.”

“Dit initiatief past goed bij de ambities van de provincie”, aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde van onder meer Veiligheid. “De Risk Factory draagt namelijk bij aan het tegengaan van ondermijning door kinderen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en leren om te gaan met groepsdruk, het vergroten van verkeersveiligheid voor kinderen en het versterken van de zelfredzaamheid bij kinderen met betrekking tot klimaatveranderingen. Ik ben dan ook blij dat we dit initiatief kunnen ondersteunen. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch om te zien hoe monumentaal erfgoed, zoals de Dongecentrale, een mooie herbestemming krijgt.”

Met de opening van de Risk Factory in Geertruidenberg in het voorjaar van 2022, is Midden- en West-Brabant de derde regio in Nederland waar een Risk Factory is opgericht. Ook in Twente en Limburg-Noord staat er een.