Spring naar inhoud
Oefenen
Nieuws 18 november 2022

Grote rampenoefening in Gilze en Rijen

In de week van 21 tot en met 25 november organiseren we samen met Gemeente Gilze en Rijen en Defensie Helikopter Commando een grootschalige systeemoefening. Tijdens deze oefening wordt een fictieve, maar realistische ramp ‘nagespeeld’. Het is een oefening ‘op papier’, waarbij de Inspectie Justitie en Veiligheid toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding.

Geen rook, zwaailichten en sirenes

Omdat het een systeemoefening is, is er geen vuur, rook, zwaailicht of sirene te zien of te horen. Wel zullen meerdere hulpverleningsvoertuigen zich verzamelen rond vliegbasis Gilze-Rijen en het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Rijen. Over het scenario van deze oefening kunnen we in aanloop helaas niets zeggen. Dit mag, evenals de exacte datum, bij de deelnemers vooraf namelijk niet bekend zijn.

Oefendoelen

De belangrijkste oefendoelen in deze systeemoefening zijn de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (informatie uitwisseling, coördinatie en afstemming) en crisiscommunicatie. Een onafhankelijk bureau verzorgt de waarneming en stelt een evaluatierapport op. De leerpunten uit deze evaluatie vormen input voor de doorontwikkeling van de rampenbestrijding.

Gezamenlijk oefenen

De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om de ramp snel en effectief tot een goed einde te brengen.