Spring naar inhoud
Nieuws 2 minuten leestijd 15 december 2023

Vernieuwde overeenkomst brandweerzorg Baarle

Samen met de Belgische Hulpverleningszone Taxandria ondertekenden we vandaag het vernieuwde convenant Brandweerzorg. Hierin staan afspraken over de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog als één gezamenlijk internationaal grensoverschrijdend korps: Brandweer Baarle.

In juli 2019 werd voor de uitvoering van de repressieve brandweerzorg binnen het grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau en van de gemeente Baarle-Hertog een overeenkomst gesloten. Hierin staan afspraken over de samenwerking als één gezamenlijk internationaal grensoverschrijdend korps, Brandweer Baarle. Met deze afspraken zijn de knelpunten die leken te bestaan bij het internationale korps opgelost.

In de evaluatie eind 2022/begin 2023 is onderzocht in hoeverre de afspraken in de praktijk werken en worden uitgevoerd zoals in de overeenkomst is opgenomen. Ook is geïnventariseerd welke afspraken niet worden uitgevoerd en waarom niet. Dit resulteerde in een vernieuwd convenant brandweerzorg. Wij zijn blij met de goede afspraken en trots op onze internationale samenwerking.