Spring naar inhoud
Stapel met mappen

Officiële bekendmakingen

Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten kun je vinden op: officielebekendmakingen.nl

Op grond van Artikel 6 Bekendmakingswet dienen algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht bekend te worden gemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen. Op grond van Artikel 12 Bekendmakingswet moeten ook de wettelijk voorgeschreven mededelingen en kennisgevingen van de veiligheidsregio in het Blad gemeenschappelijke regelingen worden gedaan.

Via de website officiëlebekendmakingen.nl kun je alle officiële bekendmakingen van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant terugvinden. Je kunt eventueel, om op meer details te zoeken, ook gebruik maken van het uitgebreide zoekformulier op officiëlebekendmakingen.nl.

Kies daarbij in ieder geval achtereenvolgens voor documentsoort ‘Blad gemeenschappelijke regeling’ (aankruisen), bij type organisatie voor “Regionaal samenwerkingsorgaan’ (klikken en bevestigen) en bij publicerende organisatie voor "Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant" (klikken en bevestigen) en start onderaan de bladzijde de zoekopdracht. Voordat je de zoekopdracht start kun je desgewenst de andere velden invullen.