Spring naar inhoud
Stapel met mappen

Wet open overheid

De wet open overheid (afgekort Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De Woo biedt daarom eenieder de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen.

Informatie zoeken

Het is niet altijd nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Wij maken al veel informatie openbaar. Je vindt deze informatie op:

Woo-contactfunctionaris

Indien je op zoek bent naar bepaalde en/of specifieke informatie kan het helpen om, voordat je een Woo-verzoek indient, contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris. Wellicht kan worden verwezen naar informatie die al openbaar gemaakt is of kan de Woo-contactfunctionaris helpen om jouw Woo-verzoek beter toe te spitsen op de informatie die je daadwerkelijk nodig hebt. Je kunt via het formulier Woo-contactfunctionaris een verzoek tot contact indienen. 

Woo-verzoek indienen

Als je de informatie niet kunt vinden of meer informatie wilt kun je een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek kan alleen worden ingediend voor het verstrekken van informatie die is opgenomen in documenten. De Woo is niet bedoeld voor het stellen en beantwoorden van inhoudelijke vragen. Voor dit soort vragen staan andere middelen ter beschikking. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen via het algemeen contactformulier op onze website. Indien je besluit om een Woo-verzoek in te dienen dan kun je gebruik maken van het formulier 'Woo-verzoek indienen'.

Kan of wil je geen gebruik maken van het digitale Woo-formulier, dan kun je jouw verzoek schriftelijk indienen. In je verzoek moet in ieder geval het volgende staan:

  • Aanduiding of verwijzing naar Woo;
  • Naam, adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer en e-mailadres om contact met jou op te kunnen nemen;
  • Het onderwerp waarover jouw verzoek gaat;
  • Welke documenten je wilt ontvangen.

Als je niet weet in welke documenten de door jouw gewenste informatie staat, vermeld dan het onderwerp en geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de informatie die je wilt ontvangen. Geef indien mogelijk ook aan over welke periode je informatie wilt ontvangen. 

Je kunt het schriftelijk verzoek opsturen naar:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Indien van toepassing wordt jouw verzoek intern doorgestuurd naar een van de andere bestuursorganen binnen de veiligheidsregio.

Let op: verzoeken die niet via het digitale Woo-formulier of schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.