Spring naar inhoud
Vlag van Oekraïne

Oekraïne

Eind februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen ten aanzien van Nederland. We monitoren de situatie regionaal wel op een aantal specifieke veiligheidsthema's. 

Samenwerking lokaal, regionaal en landelijk

We hebben een goede samenwerking met onze gemeenten en hulpverleningspartners over de mogelijke effecten als gevolg van de situatie in Oekraïne. Wij sluiten aan bij de crisisstructuur vanuit de Rijksoverheid en het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We houden er daarnaast rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland kan raken. Daar bereiden wij ons op voor. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners blijven we de situatie monitoren.

Veiligheidsthema's

We monitoren de situatie door als Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een gezamenlijk veiligheidsbeeld te maken van wat er op ons af komt in onze regio. Dit beeld stellen we continu bij en we betrekken de lokale partners die daarvoor nodig zijn. Samen stemmen we af qua voorbereidingen en hoe we hen kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn we vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne gestart met het nogmaals checken van onze rampbestrijdingsplannen. Deze worden geactualiseerd en opnieuw doorleefd met de partners. 

De volgende veiligheidsthema's vragen onze aandacht:

  • Opvang Oekraïense vluchtelingen
  • Nucleaire dreiging
  • Cyber dreiging
  • Uitval elektra, gas, telecom
  • Uitval vitale functies (drinkwater, betalingsverkeer, e.d.)
  • Schaarste aan producten
  • Gevolgen van prijsstijgingen

Kijk voor meer informatie over de oorlog in Oekraïne op de website van rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over onze nationale veiligheid? Lees dan het artikel 'De oorlog in Oekraïne en onze nationale veiligheid' van de NCTV.